Video: Camp de base de l’Everest.

30 novembre 2012 at 10 h 03 min